Kaninkurs - Körkort på kanin!

Syftet med kursen är att barn som ska skaffa kanin, är intresserade av kaniner eller kanske redan har kanin ska få en bra grund i vad det innebär att ha en egen kanin. Kursen är riktad till barn från 7 års ålder.

Efter kursens slut ska deltagaren kunna sköta en kanin alldeles själv med stöd från förälder eller annan vuxen.

I slutet av kursen får deltagaren ett körkort på kanin.

 

Kursen är uppdelad på 4 tillfällen á 60 min.

Nästa kurs är planerad till hösten v 46-49 på måndagar kl 15.30-16.30, anmäl ditt intresse i länken nedan.

- Kostnad:  400 kr + medlemskap 300 kr om ni inte redan är medlemmar

 

 

ANMÄL GENOM ATT KLICKA PÅ LÄNKEN