Par Hotellgäst 

  

 

 

Helgskötare

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett par gånger om året har vi marknader och andra arrangemang i byn.

Valborg
Midsommar
Påskmarknad
 Vårmarknad
 Akalladagen
Julmarknad