GETTER

På Akalla 4H har vi Göingegetter och Jämtgetter som båda är gamla svenska lantras.

Vi har tre hongetter som heter  Olga , Stina och Greta

 

Olga kan dra vagn och gör det bla på våra marknader i Akalla by.

olga o Trixie