Akalla 4H gård

Minigrisar

 Vi har två nya minigrisar som heter Sven och Olof, de är födda 2017 och är två hankastrater.

De håller på att skolas in i verksamheten och blir mer och mer sociala för varje dag som går.