Akalla 4H gård

Minigrisar

 Vi har två minigrisar som heter Sven och Olof, de är födda 2017 och är två hankastrater.