Akalla 4H gård

Getter

På Akalla 4H har vi Göingegetter och Jämtgetter som båda är gamla svenska lantras.

Under våren brukar vi få killingar

Olga
Göingeget
Född: 2005

Greta
Jämtget
Född: 2013

Stina
Jämtget
Född: 2013